Програм смањења ризика и опасности у ОШ „Учитељ Таса“

02.10.2019

Црвени крст Ниш је у периоду од 26.-29.септембра 2019. године одржао локалну обуку за волонтере и просветне раднике у оквиру Програма Црвеног крста Србије "Смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода и других опасности" (DRR - Disaster Risk Reduction). 

Овај програм има за циљ да ојача капацитете и отпорност локалне заједнице подизањем свести о систему раног упозоравања и спремности за спровођење мера личне и узајамне заштите. Двадесеторо вршњачких едукатора, као и шест просветних радника Основне школе „Учитељ Таса“ ће у сарадњи са локалним координатором програма, који је завршио Националну обуку Црвеног крста Србије, до краја године  упознати  ученике III разреда са мерама превенције и начинима поступања у случају елементарних непогода.

Ученици ће имати прилику да своје стечено знање и вештине за деловање у случају елементарних непогода, поплава, земљотреса, пожара и других, покажу на такмичењу које ће бити одржано у децембру месецу.

Са реализацијом програма се кренуло анкетирањем ученика и упознавањем родитеља са активностима, а 1. и 2. октобра су одржане прве радионице у три одељења трећег разреда ОШ "Учитељ Таса".

Још вести >>>