Семинар у Дивљани у оквиру програма промоције хуманих вредности

10.03.2020

У периоду од 07.-09.марта одржан је семинар у одмаралишту Црвеног крста Ниш „Гај“ у Дивљани, у оквиру Програма Промоције хуманих вредности (ПХВ) са групом деце из ОШ „Учитељ Таса“ и Специјалне школе са домом ученика „Бубањ“, као вид пружања психосоцијалне подршке деци са сметњама у развоју и инвалидитетом.

 Како се у пракси показало да је прихваћеност од вршњака битна за самопоуздање, осећај припадности и повољно утиче на усвајање знања, овај програм пружа подршку деци кроз дружење и разне организоване радионичарске активности у заштићеној и топлој, групној атмосфери, уз помоћ водитеља радионице, односно едукованих волонтера Црвеног крста.

 Неки од циљеви којима се тежи су прихватање различитости и уважавање, поштовање сваког појединца, сузбијање стигматизације, превазилажење предрасуда и стереотипа о мањој вредности деце или особа са инвалидитетом и сметњама у развоју, реаговање и осуда сваке врсте насиља и у вези са тим учење ненасилним комуникационим стратегијама а посебан нагласак се ставља на превенцију дигиталног насиља, излагању ризичним ситуацијама  приликом коришћења интернета и мерама заштите, едукација младих о начинима на које могу помоћи својим вршњацима са потешкоћама у развоју или неким другим проблемима са којима се суочавају, подстицање креативности, развијање осећаја личне и грађанске одговорности и сл.

Још вести >>>