Obuka za nove volontere

15.10.2018

U periodu od 12. do 14. okobra, Crveni krst Niš je organizovao obuku za nove volontere na programu Promocije humanih vrednosti, u odmaralištu "Gaj" u Divljani. Tom prilikom, polaznici su imali mogućnost da se upoznaju sa temama koje se obrađuju i načinom na koji se rad u školi odvija. Obuku je držao psiholog uz pomoć volontera koji su nekoliko godina uključeni u realizaciju samog programa. 

Ovakav vid interaktivnog pristupa u radu, ima za cilj da poboljša komunikaciju i podstakne razvoj svesti kod dece o postojanju alternativnih mogućnosti delovanja u konfliktnim situacijama, nenasilnog rešavanja sukoba i promoviše ideje lične i građanske odgovornosti, koje su osnova za razvitak osećaja pripadnosti zajednici.

Još vesti >>>